عوارض درمان ارتودنسی در بزرگسالان


امروزه عوارض درمان ارتودنسی یکی از مسائلی است که به شکل گسترده ای مورد توجه متقاضیان ارتودنسی قرار گرفته است به همین دلیل لازم برای شفاف سازی و راه های پیشگیری از عوارض درمان ارتودنسی مقاله ای در این موضوع اختصاص داده شود.

ضایعات لکه های سفید در طول درمان ارتودنسی ثابت

ضایعات لکه های سفید یک مشکل بالینی قابل توجه در درمان ارتودنسی است.

بررسی های به عمل آمده از عکس های دیجیتالی قبل و بعد از درمان ارتودنسی نشان می دهد که لکه های سفید  پس از نصب براکت های ارتودنسی  و در طول مدت درمان ارتودنسی ثابت تشدید شده اند .

بهداشت ضعیف بیماران ، عدم توجه به توصیه های متخصص ارتودنسی ، مسواک زدن نادرست و کوتاه مدت در طول درمان ارتودنسی عامل اصلی تشدید عوارض درمان ارتودنسی و ایجاد ضایعات لکه های سفید پس از پایان درمان ارتودنسی است .

استفاده از ایمپلنت بیمار به عنوان تکیه گاه ارتودنسی

بیمارانی که قبلا دارای ایمپلنت بوده اند و سپس به درمان ارتودنسی رو می آورند ممکن است فشاری که به ایمپلنت آنها وارد می آید و استفاده ای که از ایمپلنت به عنوان لنگر گاه ارتودنسی می شود باعث شکست درمان شود .

اما در شرایطی که برنامه درمانی به درستی تنظیم شده باشد و با تغییرات مثبتی که در طی سالهای اخیر در جهت بهبود روش های ارتودنسی به وجود آمده است باعث شده است که عوارض درمان ارتودنسی پایین آمده و ارتودنسی حتی با داشتن ایمپلنت به میزان قابل توجهی موفقیت آمیز باشد .

تحلیل ریشه آپیکال دندانهای قدامی فک بالا

تحلیل ریشه آپیکالی امروزه به عنوان یک مشکل شایع و مرتبط با درمان ارتودنسی شناخته شده است .

به نظر می رسد تحلیل آپیکالی ریشه می تواند از عوامل مختلفی ناشی شود. عواملی چون استعداد ژنتیکی، تنوعات بیولوژیکی فردی و فاکتورهای مکانیکی در این نوع عارضه نقش داشته اند. بیشترین تحلیل ریشه پس از ارتودنسی مربوط به دندان های قدامی فک بالا  بوده است و این تحلیل به طور معنی داری با کشیدن دندان قبل از درمان ارتودنسی مرتبط است. دندان های ثنایا مستعدترین دندان ها به تحلیل ریشه می باشند و اگر درمان ارتودنسی پس از کشیدن دندان انجام شود این احتمال افزایش می یابد. امروزه اقدامات ایمنی لازم قبل و بعد از درمان ارتودنسی توسط ارتودنتیست شما اعمال می شود تا این تحلیل بطور کامل مهار و متوقف شود و عوارض درمان ارتودنسی کاهش یابد.

توسعه پوسیدگی اولیه در طول درمان ارتودنسی

ارتودنسی دندان پتانسیل آن را دارد که باعث وارد آوردن آسیب های قابل توجهی به بافت های سخت و نرم دندان ها شود.

توسعه پوسیدگی اولیه یک مشکل بالینی قابل توجه و یکی از عوارض درمان ارتودنسی محسوب می شود. پوسیدگی های قبل از درمان ارتودنسی اگر به درستی تشخیص و درمان نشوند پس از نصب براکت ها به روی دندان ها و در طول مدت درمان این پوسیدگی ها توسعه و گسترش می یابند .

عوامل خطر برای توسعه پوسیدگی اولیه در طول درمان ارتودنسی می تواند یکی از این موارد باشد: داشتن سن بالا در موقع درمان ارتودنسی، بهداشت ضعیف در طول درمان، نمره بالینی نامطلوب، گروه های قومی سفید، بهداشت ناکافی اولیه

در سالهای اخیر با استفاده از نرم افزار های کامپیوتری، عکس های دیجیتالی که از دندان ها، قبل از شروع درمان ارتودنسی گرفته می شود تمام پوسیدگی های دندان به طور کامل تشخیص و درمان می شود .

بررسی خطر تحلیل ریشه در طول درمان ارتودنسی

پس از درمان ارتودنسی با دستگاه ثابت در رابطه با تحلیل ریشه آپیکال مطالعه و تحقیقات صورت گرفته در ۹۸ بیمار تحت درمان ارتودنسی مورد  ارزیابی قرار گرفتند. رادیو گرافی های صورت گرفته از داخل دهان بیماران قبل از انجام ارتودنسی و پس از ۶ الی ۹ ماه بعد از درمان ارتودنسی برای ارزیابی درجه تحلیل ریشه استفاده شد. تحلیل ریشه پس از درمان ارتودنسی به طور قابل توجهی به تحلیل پس از ۶ الی ۹ ماه اولیه مرتبط بوده  است.

نتایج نشان می دهد خطر تحلیل شدید ریشه ی دندان ها با شروع تحلیل ریشه کوچک بعد از ۶ الی ۹ ماه صورت گرفته است .

پس از بررسی و نمایش اولیه از عوامل خطر احتمالی در مورد تحلیل ریشه، التهاب لثه، آلرژی، ناخن جویدن، دارو  و غیره تنها آن دسته از افرادی که مبتلا به آلرژی بودند در معرض خطر بالای تحلیل ریشه نشان داده شده اند.

تحلیل ریشه، یکی شایع ترین عوارض درمان ارتودنسی است

زمانی که نیروی ارتودنسی اعمال شده جهت حرکت دندان بطور متناوب به دندان ها وارد می شود اگر فرد دارای حساسیت ریشه به صورت ژنتیکی باشد و یا صدمات دندانی درمان نشده و خرابی ریشه ها قبل از ارتودنسی داشته باشد ممکن است در معرض خطر احتمالی تحلیل ریشه قرار بگیرد .

البته ارتودنتیست شما تمام صدمات جزئی و کلی دندان های شما را قبل از درمان ارتودنسی به طور کامل مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد تا تحلیل ریشه را بتواند در نهایت متوقف سازد .

پیشگیری از تحلیل ریشه در طول درمان ارتودنسی

با اینکه تحلیل ریشه از شایع ترین عوارض درمان ارتودنسی محسوب می شود اما شواهدی وجود دارد که اگر اقدامات ایمنی مناسبی توسط متخصص ارتودنسی شما اعمال شود این تحلیل متوقف خواهد شد .

مهم ترین جنبه از مراقبت های ارتودنسی این است که یک استاندارد بالایی از بهداشت دهان و دندان قبل و در طول درمان ارتودنسی داشته باشیم . همچنین بسیار ضروری است که هر گونه ضایعه پوسیدگی قبل از شروع درمان بطور کامل برداشته شود .

کنترل رادیوگرافی دوره در طول درمان به منظور تشخیص از وقوع خسارت به ریشه برای سرعت بخشیدن و ارزیابی مجدد اهداف درمان ضروری است .

به هر حال اگر قرار است درمان ارتودنسی به شما مزایایی ارائه دهد، بهتر است در انتخاب متخصص ارتودنسی خود دقت کنید.

این مهم است که برای ارزیابی خطرات درمان و همچنین افزایش پتانسیل و تعادل این جنبه درمانی قبل از تصمیم به انجام ارتودنسی ابتدا پزشک خود را انتخاب کنید تا اقدامات ایمنی مناسب برای این نوع درمان گنجانده شود و خطرات ناشی از درمان  به حداقل ممکن برسد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ میتوانید آن را به اشتراک بگذارید