اینویزیلاین

ارتودنسی نامرئی یا اینویزیلاین

۸ تیر ۱۳۹۵ دکتر درویش پور انواع ارتودنسی

اینویزیلاین  یا ارتودنسی نامرئی یک محصول ارتودنسی است که به صورت موثر تعدادی از مشکلات مختلف ارتودنسی دندان را اصلاح […]

ادامه مطلب