تشخیص بیماری لثه

تشخیص بیماری لثه

۲۱ شهریور ۱۳۹۵ دکتر درویش پور بهداشت دهان و دندان

چگونه بیماری های لثه را تشخیص دهیم ؟ بیماری های لثه بطور معمول در سنین میان سالی آشکار می شود […]

ادامه مطلب