رادیولوژیست
مقالات دکتر درویش پور 0 نظر کاربران 15 بهمن 1396

رادیولوژیست دهان فک و صورت یعنی چه؟

رادیولوژیست دهان ، فک و صورت یکی از تخصص های ده گانه دندانپزشکی است.

متخصصین در این رشته توانسته اند با موفقیت یک برنامه آموزشی پیشرفته رادیولوژی دهان را تکمیل کرده و مراحل آنرا  پشت سر گذارند.

متخصصان در حرفه  دندانپزشکی و رادیولوژی دهان قادر به دیدن چیزهای خاصی در رادیوگرافی بیمار هستند.

این موارد به طور معمول و ازطریق بصری قابل رویت نیست.

آنها مشاهدات خود را از:

  • رادیوگرافی  بافت ها
  • ریشه ها
  • استخوان ها

در اختیار تیم دندانپزشکی قرار داده تا تشخیص و درمان مطابق با آن راحت تر صورت بگیرد.

پرتونگاران دهان شرکای مهمی در تشخیص بسیاری از شرایط پزشکی دهان و ارتباط آن با گلو می باشند.

رادیولوژیست دهان

رادیولوژی دهان و دندان یک تخصص در دندانپزشکی است.

این تخصص در رابطه با تولید و تفسیر تصاویر تشخیصی برای تشخیص و مدیریت بیماری ها و اختلالات پیچیده سر و صورت در این حوزه  فعالیت می کند.

کارشناسی ارشد رادیولوژی

کارشناسان ارشد در این رشته پس از گرفتن کارشناسی برای تبدیل شدن به یک رادیولوژیست باید توقف دو ساله ای در دانشگاه داشته باشند.

برنامه جامع درسی این متخصصین شامل آموزش بالینی در علوم تابش ازجمله:

  • تفسیر رادیولوژی فک و صورت
  • فیزیک تشعشع
  • زیست شناسی تابش و ایمنی

است.

ماموریت متخصصان رادیولوژی دهان و فک و صورت به منظور کمک به بیماران و تبدیل شدن به یک رادیولوژیست ، آموختن مهارت و آموزش بالینی  و آشنایی با روش ها و پایه های تحقیق در این حرفه است.

دانشجویان در این رشته به طورفعال در تمرین رادیولوژی و مراقبت از بیمار هنگام تصویربرداری فک و صورت آموزش های لازم را می بینند.

تجربه بالینی رادیولوژیست

کارشناسان ارشد  رادیولوژی تجربه بالینی در سر و گردن را با استفاده از روش های تصویر برداری معاصر می آموزند.

آنها از طریق چرخش ها ی صحیح سرو گردن هنگام تصویر برداری آموزش های لازم را می بینند.

رادیولوژیست ها مهارت های تشخیصی خود را از طریق دوره های آموزشی رسمی می آموزند.

یا از طریق تجارب بالینی در درمانگاه های ناهنجاری سر و صورت و خدمات آسیب شناسی دهان فک وصورت کسب می کنند.

تجربیات بالینی شامل OMR  است که تعامل قابل توجهی با ساکنان اعضای هیت علمی و تخصص های دیگر دارد.

این کارشناسان ارشد در برنامه درسی OMR  پیش دکترا شرکت کرده و انتظار می رود که فعالیت های علمی و تحقیقات و یافته های خود را در جلسات بین المللی ارائه دهند.

یک رادیولوژیست ممکن است به دنبال فعال کردن  تحصیلات تکمیلی خود ، برنامه دکترا و گواهی ترکیبی برنامه دکترا MS  را انتخاب کند.

این برنامه ها به طور معمول در آخرین سه سال MS  انجام می شود.

هدف از این برنامه ها توسعه صلاحیت بالینی در رادیولوژی  دهان و فک و صورت همراه با تخصص تحقیقاتی برای فعال کردن تحصیلات تکمیلی است.

پس از تحصیلات تکمیلی دانش آموختگان در این رشته به عنوان اساتید دانشگاهی می توانند مشغول به آموزش رشته خود در دانشگاه شوند.

یا همزمان  به عنوان عضو هیئت علمی یافته های خود را در اختیار دانشجویان قرار دهند.