دکتر هادی درویش پور
CEO | Orthodontic specialist
نسرین نویدی
Matron
علیرضا حاجیلری
Chief Information Officer (CIO)
فاطمه کمال
Director of Digital Lab
معصومه قیاسی
Supervisor
مریم هادی منش
Receptionist
دلارام رحیمی
Receptionist
مینا حسنی
Middle Manager
هانیه سامنی
Senior nursing officer
فرزانه جودی
Orthodontic assistant
مهسا حسنی
Senior nursing officer
زهره همتی
Orthodontic assistant
فاطمه راضی
Orthodontic assistant
الهام ابراهیمی
Orthodontic assistant
فروغ هادی منش
Analog laboratory technician
حسین سامنی
Digital laboratory technician
طیبه فارسی
Digital laboratory technician
عطیه بیات
Digital laboratory technician
پگاه تاجیک
Digital laboratory technician
سما آهنگر
Specialized dental photographer
پروین نویدی
Receptionist
سارا همتی
Treatment consultant
الهام بیات
Receptionist
مهدی یار شیدائی
Chief Marketing & Brand Officer (CMO)
مهدی یاور
Photographer and editor
سپیده گردشتی
Graphic Designer
میترا چزانی
Chief Financial Officer (CFO)
اسما خوبرو
CSR technician
مهسا خوبرو
Treatment consultant
صدیقه منصوری
Receptionist
deneme bonusu veren siteler 2024 - deneme bonusu - postegro - istanbul escort - mecidiyeköy escort - bakırköy escort - istanbul escortdeneme bonusu veren siteler 2024 - deneme bonusu - postegro - istanbul escort - mecidiyeköy escort - bakırköy escort - istanbul escort