دکتر درویش پور – متخصص ارتودنسی

تنظیم براکت های ارتودنسی

روند پیشرفت براکت های ارتودنسی از گذشته تا کنون

براکت های ارتودنسی یکی از مهمترین عناصر و وسایل در ارتودنسی هستند  یا به عبارتی دیگر آنها از جمله ابزار […]

ادامه مطلب

مراحل ارتودنسی

مراحل ارتودنسی را می توان با در نظر گرفتن خواسته مراجعین به دو دسته تقسیم بندی کرد. دسته اول مراجعینی […]

ادامه مطلب