درمان ژنیوپلاستی

چه بیمارانی باید تحت درمان ژنیوپلاستی یا گرفت چانه قرار گیرند؟